Dokumenty

Co o Hifiklubu Humpolec psal Humpolecký zpravodaj v roce 1997 v čísle 10 (přepis).

Hifiklub Humpolec před odjezdem na pravidelnou červnovou akci "Hájovna"

20 LET HIFI

HI-FI (High Fidelity) - označení pro vysokou věrnost zvuku.

Je tomu již dvacet let co v našem městě vznikl Hifiklub Humpolec. Bylo to přesně 13. července 1977. V té době bylo hlavním posláním Hifiklubu šířit osvětu v oblasti reprodukce zvuku. Pamětníci jistě vědí, že kvalitní zvuková a obrazová technika byla v této době v plenkách a pronikání nových poznatků v období normalizace bylo více než sporadické. To se zřejmě týkalo také možnosti pořízení kvalitní aparatury a tak si ti zdatnější vyráběli vlastní zařízení. A právě takové lidi převážně Hifiklub sdružoval.
Humpolecký Hifiklub se ujal svého úkolu se ctí a během krátké doby se zařadil mezi přední kluby v tehdejším československu. Již při své první účasti na celostátní výstavě HIFI-AMA v Praze získal zlatou medaili za svůj prototyp kondenzátorového mikrofonu. Medaile získával klub i v dalších letech jak na krajských tak i celostátních výstavách dík konstruktérským schopnostem a líbivému designu. Hlavní zásluhu na tom měli konstruktéři ing. Markvart, ing. Fiala a F.Sedlák.
Hifiklub se však nespokojil jen s touto činností. Začal se zabývat a to hned od počátku propagací soudobé rockové hudby. Rock byl považován za nejhorší věc, která k nám hned po drogách ze západu pronikla. Hifikluby byli začleněny do branné organizace Svazarm a tak je vcelku pochopitelné, že se tato činnost nesetkala s pochopením nomenklaturních kádrů nadřízené organizace v Pelhřimově. Pravidelné poslechové diskotéky v Klubu mládeže, později hudební videoprodukce a tančení diskotéky se staly hlavní náplní činnosti klubu. Pro pamětníky připomínáme úspěšnou zimní diskotékovou sezónu v hotelu Rekrea 1984 - 1985 a pravidelné taneční diskotéky v Zálesí. K nejvíce navštěvovaným patřily ty, které se konaly vždy o Zlaté podkově. Samostatnou kapitolu by si zasloužily poslechové pořady a videoprodukce. Ať produkce o skupině Beatles, Olympic, Jethro Tull a zvláště propagací hudby The Doors jako by Hifiklub předstihl dobu. Příznivci rockové hudby mohli díky agilnímu klubu spatřit video The Wall skupiny Pink &Floyd, Songs Remain To Same s Led Zeppelin, Andy Warholem produkované video Heartbeat City kapely The Cars. To je výčet jen těch nejznámějších pořadů z poloviny osmdesátých let.
Hifiklub převzal postupně ozvučování veřejných sportovních, kulturních a politických akcí. Prováděl návrhy a instalace zvukových řetězců do interiérů a exteriérů. Ozvučovací zařízení navržené a instalované ve Smuteční obřadní síni v Humpolci pracuje již 15 let bez jediné závady.
Rádi vzpomínají v Hifiklubu na řadu známých osobností kulturního života, kterým dělali zvuk při jejich vystoupeních, zvláště pak na pana V. Menšíka, F. Filipovského a J. Sováka.
Persekuce diskžokeje J. Hájka, kterému bylo na zákrok Krajského oddělení StB v Českých Budějovicích zakázáno veřejně vystupovat a pokračující střet s OV Svazarmu vyústil v druhé polovině osmdesátých let naprostým rozkolem s tímto orgánem. Hifiklub se v rámci možnosti choval jako samostatný subjekt. Ihned po listopadu 1989 se od Svazarmu odloučil a začlenil se do pražského UNIJAZZU. Název klubu, který je dnes občanským sdružením a samostatným subjektem zní UNIKLUB Humpolec. Sídlí v budově Kina Havlíčkovo náměstí 91. Uniklub Humpolec žije stálým klubovým životem. Hlavní náplní je ozvučování interiérů a exteriérů. Provádí ozvučování kulturních, sportovních a politických akcí. Jsou to např. mezinárodní jezdecké závody CCI, Zlatá podkova, autokros a různé kulturní, společenské a politické akce.

Kopie článku o Hifiklubu Humpolec '20 LET HIFI' v desátém čísle Humpoleckého zpravodaje z roku 1997.

V nedávné době nahrál klub demosnímky pro Český rozhlas, Českou televizi a živé nahrávky Hudebních slavností vysočny. Za zmínku stojí to, že všechny nahrávky byly takové kvality, že byly zařazeny přímo do vysílání bez dalších úprav. Uniklub zapůjčuje rovněž aparaturu za úplatu a zřizuje vlastní sbírku CD disků.
Byly doby, kdy Hifiklub sdružoval na 50 členů. Uniklub je dnes malým sdružením a je jistě zajímavé, že tento název klubu se dodnes nevžil, přestože je používán již sedm let. Věříme, že je to tím, že Hifiklub Humpolec byl skutečným pojmem.
Po dvaceti letech pracují v klubu dva zakládajícíc členové. Jiří Hájek je po celou dobu předsedou klubu a v minulosti měl profesionální kvalifikaci diskžokeje. Byl autorem a uvaděčem hudebních produkcí. Druhým zakládajícím členem je Vladimír Veselý. Je však znám spíše než svým jménem, přezdívkou "Smutek". Přišel do Humpolce z Moravy hrát v místní kapele, ale nakonec našel uplatnění v Uniklubu.
Dalším členem, který je v klubu téměř od počátku je Miroslav Fiala. Je jednatelem klubu, v minulosti se podílel na autorství hudebních produkcí a je špičkovým odborníkem na zvuk a obraz. Mezi ty, kteří proslavili klub svými výrobky patří Ing. Petr Markvart a Ing. Pavel Fiala. Ing. P. Markvart žije a pracuje v Praze. S klubem stále spolupracuje a příležitostně pomáhá. Ing. P. Fiala a Ing. Václav Havel jsou vzdělání v oboru a v klubu pracují od počátku osmdesátých let. Profesionálně se zabývají počítačovou technikou. Mezi nejmladší členy věkem, ne však členstvím patří Roman Novák. Má hudební vzdělání a neocenitelné služby odvádí zvláště při hudebních nahrávkách.
K zasloužilým členům patří ještě Radek Alt a Miroslav Čížek. Radek Alt sice dříve pracoval v Radioklubu, ale ten zanikl a tak se výhradně věnuje Uniklubu. M. Čížek je povoláním námořník a tak se klubového života účastní tehdy, když není právě na lodi.
Mezi ty, kteří rozšířili řady Uniklubu později patří Ladislav Běhal, Petr Tomšů a Milan Žáček.
Oporami minulosti byly také František Sedlák a Ing. Jaroslav Pokorný. Ti však v duchu doby podnikají a tak jim nezbývá čas. Petr Bláha patřil k nejstarším a nejobětavějším členům klubu. Podílel se téměř na všech akcích klubu a to i v době kdy byl těžce nemocen. Zemřel 19. května tohoto roku a moc Uniklubu chybí.
Momentka zachycuje členy Uniklubu při každoroční červnové akci zvané "Hájovna".