Události
Odhalení pamětní desky Ivana Martina Jirouse

Zpět na Události

Datum: 27.09.2014

Ivan Martin Jirous také na Wikipedii zde.

I.M.Jirous Pamětní deska od ak. sochaře Jana Zoubka.

Pamětní deska Ivana Martina Jirouse od ak. sochaře Jana Zoubka.

Multikulturní akce "Magorovo září" proběhla hladce díky dobré organizaci a lze jí hodnotit jako zdařilou. Občas se objevil nějaký menší zádrhel, který se však podařilo rychle napravit. Vyvrcholením celé akce bylo odhalení pamětní desky, které se uskutečnilo v sobotu 27. září 2014. Odhalení desky vzbudilo z hlediska účasti největší zájem. K tomu přispělo také příjemné počasí a hojná účast hostů z blízkého i vzdáleného okolí.

V rámci "Magorova září" zavítali do Humpolce Marta Jirousová, František "Čuňas" Stárek, Ladislav Heryán a Břetislav Rychlík. Na mši se objevil také kníže Karel Schwarzenberg. Na odhalení desky dorazili Jaroslav Erik Frič, Jan Zoubek, Pepa Klíč, Dana a Ondřej Němcovi. Za rozhlas se zúčastnili pan Malý a Miloš Doležal se svojí ženou herečkou Janou Frankovou. Tisk zastupovala z redakce Práva paní Pechová. Dále byli přítomni mimo jiné básník a malíř Vít Pokorný, kněz Petr Cicálek, Matouš Holý, Eva Viličková, prof. Hana Komrsová, starosta města Humpolce Jiří Kučera a jiní. Zastoupení měst jsme zmapovali od Prahy až po Olomouc včetně Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Pelhřimova, Pacova a Ledče nad Sázavou. Pouze někteří "domácí" zůstali doma.

Pořadatelství se ujali Jarmila Neomytková, Václav Bareš, Karel Kratochvíl, J. Hloušek a výčep sponzorského piva Bernard včetně ozvučení zajistili přátelé z Hifiklubu Humpolec.
Poděkování patří Městskému Úřadu v Humpolci, Městskému Kulturnímu a Informačnímu Středisku Humpolec, Rodinému pivovaru Bernard a všem dalším, kteří přispěli k uskutečnění této záslužné akce.

Zapsal Jiří Hájek

I.M.Jirous Pamětní deska od ak. sochaře Jana Zoubka.

Fotografie I.M. Jirouse od Ondřeje Němce vystavené v kostelíku.

Jaroslav Erik Fryč

Jaroslav Erik Fryč

Václav Bareš, Jarmila Neomytková a starosta Jiří Kučera

Václav Bareš, J.E. Fryč, Jarmila Neomytková a starosta Jiří Kučera

Momentka při odhalování pamětní desky Ivana Martina Jirouse

Momentka při odhalování pamětní desky Ivana Martina Jirouse

Momentka při odhalování pamětní desky Ivana Martina Jirouse

Momentka při odhalování pamětní desky Ivana Martina Jirouse

Pepa Klíč v kostelíku při zvukové zkoušce violončela

Pepa Klíč v kostelíku při zvukové zkoušce violončela

Odhalení pamětní desky - Václav Bareš a starosta Jiří Kučera.

Odhalení pamětní desky - Václav Bareš a starosta Jiří Kučera.

Ozvučení akce a výčep piva Bernard zajistili kamarádi z Hifiklubu Humpolec.

Zpět na Události